niti pyu
นางสาว ดาริณ นิติศาสตร์

ข้อ2.สภาพปัญหากับบ่อเกิดกฎหมายระหว่างประเทศ


สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สำหรับเด็กและเยาวชนแทนการดำเนินคดีอาญาบ่อเกิดคืออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child)

                ส่วนที่ ๑ ข้อที่ ๑ เพื่อความมุ่งประสงค์แห่งอนุสัญญานี้ เด็กหมายถึง มนุษย์ทุกคนที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปี เว้นแต่จะบรรลุนิติภาวะก่อนหน้านั้นตามกฎหมายที่ใช้บังคับแก่เด็กนั้น 

รวมถึง

กฎอันเปนมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติวาดวยการบริหารงานยุติธรรมเกี่ยวแกคดีเด็กและเยาวชน( United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice )กฎอันเปนมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติวาดวยการบริหารงานยุติธรรมเกี่ยวแกคดีเด็กและเยาวชน ( กฎแหงกรุงปกกิ่ง )
คำสำคัญ (Tags): #บ่อ
หมายเลขบันทึก: 79884เขียนเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2007 15:34 น. ()แก้ไขเมื่อ 9 มิถุนายน 2012 18:48 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี