niti pyu
นางสาว ดาริณ นิติศาสตร์

ข้อ3บ่อเกิดกฎหมายภายในกับสภาพปัญหา


ข้อ3บ่อเกิดกฎหมายภายในกับสภาพปัญหา

1.ประมวลกฎหมายอาญา

2.ประมาวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

3.พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจาณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.. 2534

มาตรา  63  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งฯ บัญญัติว่าในกรณีที่เด็กและเยาวชนต้องหาว่ากระทำความผิด  เมื่อผู้อำนวยการสถานพินิจพิจารณาโดยคำนึงถึงอายุ  ประวัติ  ความประพฤติ  สติปัญญา  การศึกษาอบรม  สุขภาพ  ภาวะแห่งจิต  นิสัย  อาชีพ  ฐานะ  ตลอดจนสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนและพฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดีแล้วเห็นว่าเด็กและเยาวชนอาจกลับตนเป็นคนดีได้โดยไม่ต้องฟ้อง  และเด็กและเยาวชนนั้นยินยอมที่จะอยู่ในความควบคุมของสถานพินิจด้วยแล้ว  ให้ผู้อำนวยการสถานพินิจแจ้งความเห็นไปยังพนักงานอัยการ  ถ้าพนักงานอัยการเห็นชอบด้วยให้มีอำนาจสั่งไม่ฟ้องเด็กและเยาวชนนั้นได้  คำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการนั้นให้เป็นที่สุดการควบคุมเด็กและเยาวชนในสถานพินิจตามวรรคหนึ่ง  ให้มีการกำหนดเวลาตามที่ผู้อำนวยการสถานพินิจเห็นสมควร  แต่ต้องไม่เกินสองปีบทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่การกระทำผิดทางอาญาที่มีอัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้จำคุกเกินกว่าห้าปีขึ้นไป

คำสำคัญ (Tags): #กฎหมายภายใน
หมายเลขบันทึก: 79885เขียนเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2007 15:37 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 21:21 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี