คนดี คนเด่น ปี 50 ของเมืองคอน

นักพัฒนา
คนดี คนเด่น ปี 50 ของเมืองคอน
การคัดเลือกกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น ประจำปี 2550 นายสุเมธ  เม่งช่วย พัฒนานาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้ผม (นายถาวร  อาจารีพิพัฒน์)ไปเป็นกรรมการแทน ในการพิจารณาคัดเลือกกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ดีเด่น อีกครั้งหนึ่ง สำหรับในปีนี้นั้นยากกว่าปีที่แล้วมาก เนื่องจากในปีนี้ ผลงานของกำนัน/ผู้ใหญ่ ของแต่ละคนไม่ต่างกันมากนัก ทุกคนที่อำเภอต่างๆ คัดเลือกส่งเข้ามาให้คณะกรรมการพิจารณาในรอบแรก ทุกคนมีผลงานพอๆกันจะแตกต่างกันบ้างตรงที่งานเด่นเท่านั้น ซึ่งบางคนก็เด่นด้านปราบปราม  บางคนก็เด่นทางด้านการส่งเสริมอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน แต่ที่จริงแล้วกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในสมัยนี้ ต้องรอบรู้ในทุกเรื่อง จะทำในเรื่องเดียวไม่ได้ รอบรู้อย่างเดียวก็ไม่ได้ ต้องทำงานเก่งด้วย ทันสมัยด้วยผู้ใหญ่บ้านบ้างคนใช้คอมพิวเตอร์ทำงานในการจัดเก็บข้อมูลเแล้ว ในปีนี้นั้นคณะกรรมการที่ออกไปประเมินผลไปกันครบทุกหน่วยงานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง คณะกรรมการทุกคนให้ความยุติธรรมกับทุกคน และอยากให้ได้ทุกคนที่ส่งเข้ารับการประเมิน แต่การแข่งขันกันย่อมมีคนไม่ได้เป็นธรรมาดานะครับ เพราะกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้เพียง 6 คนเท่านั้น  ผมลืมบอกไปนิดนะครับว่า กำนัน/ผู้ใหญ่ดีเด่นของจังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น จะคัดเลือกและได้รับรางวัลเพียง 6 คนเท่านั้น คือ กำนัน 3คน ผู้ใหญ่บ้านก็ 3 คน เพราะจังหวัดนครฯเป็นจังหวัด สำหรับจังหวัดเล็กได้เพียงคนเดียวนะครับ รางวัลที่ได้มีอาวุธปืนสั้น 1 กระบอก ชุดปกติขาว 1 ชุดและแหนบทองคำอีนคนละ 1 อันนะครับ เป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ผมคนหนึ่งนะครับที่ขอเป็นกำลังใจให้กับกำนัน/ผู้ใหญ่ จะได้รับรางวัลหรือไม่ก็ไม่สำคัญนะครับ ขอให้ทำความดีกันต่อไปเพื่อบ้านเมืองของเราจะได้อยู่เย็นเป็นสุข รางวัลเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ไม่ได้ปีนี้ก็ปีหน้าคงได้นะครับเพราะจัดประเมินกันทุกปี   คณะกรรมการได้ชักถามในทุกด้านและลงไปดูกิจกรรมต่างๆที่กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ให้ดู ก็คงเหลือเวลาอีก 4-5 วันก็คงจะเสร็จสิ้นการลงพื้นที่ของคณะกรรมการ เสร็จเมื่อใดผมจะรายงานให้ทราบกันอีกนะครับ สำหรับรายชื่อของกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ที่ส่งเข้ารับการประเมิน ดังนี้ 1.นายจรูญ  อักษรนิตย์ กำนันตำบลขอนหาด อ.ชะอวด2นายเสถียร  พรหมแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน ม.10 ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา3นายสมชาย  ศรีกาญจน์  กำนันตำบลทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่4 นายสุทันยา  ชูมณี ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่5 นายทวิทย์  เสียมสอน  กำนันตำบลนาแว อ.ฉวาง6 นายอภินันท์  แสนเสนา ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี7. นายสุเทพ  คงมาก ผู้ใหญ่บ้าน ม.10 ต.หัวไทร อ.หัวไทร8. นายวิลัย  ช่วยดร  ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง9. นายวันชัย  ภูมิระเบียบ กำนันตำบลท่าชัก อ.เมือง10. นายโกวิทย์  ชะรอยนุช ผู้ใหญ่บ้าน ม.12 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำสำคัญ (Tags)#คนดี

หมายเลขบันทึก: 79876, เขียน: 21 Feb 2007 @ 14:59 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 19:50 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)