การปลูกข้าวเหนียวดำในสวนยางพาราที่มีอายุ ไม่เกิน 3 ปี ของจังหวัดสตูล เกษตรกรนิยมปลูก เนื่องจากเป็นการลงทุนน้อย ต้นทุนต่ำ เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร พันธ์ข้าวที่นิยมปลูก มี 2 สายพันธ์คือ ข้าวเหนียวดำชุมพรและข้าวเหนียวดำเมืองงู โดยไถดินในร่องสวนยาง เมื่อฝนตกจึงปลูกข้าว ใช้พันธ์ข้าว 20 กก./ไร่ ใช้ไม้แหลมแทงบนดินแล้วหยอดเมล็ดแล้วกลบหลุม มีการใส่ปุ๋ยเล็กน้อยช่วงข้าวแตกกอ พื้นที่ 3 ไร่ ลงทุนประมาณ 3,500บาท ได้กำไรประมาณ 12,000 บาท ซึ่งไม่ต้องดูแลมากแต่ได้ผลกำไรดี ใช้แรงงานการดูแลรักษาน้อย ข้าวเหนียวดำเป็นที่นิยมบริโภคทั่วไป เป็นอีกอาชีพเสริมที่น่าสนใจสำหรับชาวสวนยางพารา