>>CLICK TO LISTEN<<

มองไปไกล ที่ดวงดาวสุดขอบฟ้าไกล

 

อยากจะไปไปให้ถึงครึ่งทางแสงเธอ

 

ดวงดารา เหมือนไม่มีวันจะพบเธอ

 

อยากให้เธอส่องแสงลงมาพื้นดิน

  

มองจันทรา เมื่อเวลามันกลบแสงดาว

 

กลัวทุกคราวเพราะว่าฉันนั้นคือก้อนหิน

 

กลัวดวงดาว ไม่ทอแสงลงกระทบดิน

 

และก้อนหินอย่างฉันคงไม่สวยงาม

  

อยากให้ดาว ดวงนั้นรู้ว่า

 

เมื่อดารา ส่องแสง ฉันดูสดใส

 

อยากให้ดาวดวงนั้นเข้าใจ

 

ขาดเธอไป ตัวฉันคงหมดสิ้นกัน

  

อยากให้ความทรงจำ ที่เธอให้ไว้

 

ช่วยทอแสงประกายทุกวัน

 

เพราะเพียงความอบอุ่นจากเธอไม่นาน

 จะต่อเติมความสำคัญฉันใด