การเตรียมตัวของผู้ป่วย

เปลียนเสื้อผ้า ใส่ชุดรพ.จัดให้เพราะจะใช้ผ้าชนิดไม่หนามาก ถ้าผ้าที่ใส่หนามากจะมองเห็นเป็นเงาในภาพอาจมองเป็นสิ่งผิดปกติได้

ถอดโลหะออกจากบริเวณหน้าอก คอและท้อง เพื่อมิให้โลหะมาบังส่วนที่ต้องการตรวจ

ถ้าเป็นผู้ที่ผมยาวให้ขมวดผมเป็นมวยไว้บนศีรษะ อย่าให้ห้อยลงมาบริเวณคอและหลัง อาจมองเป็นก้อนผิดปกติได้