GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ประชาธิปไตยเด่น

ปกครองกันเอง
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครูผู้สอนได้ฝึกให้นักเรียนได้ปกครองกันเองโดยประธานห้องจะเป็นผู้ดูแลสมาชิกในชั้นเรียนแทนครูประจำชั้น โดยที่สมาชิกในชั้นทุกคนจะเชื่อฟังและอยู่ด้วยกันอย่างเป็นสุข ครูผู้สอนก็ไม่ต้องอยู่ดูแลนักเรียนในชั้นตลอดเวลา สามารถที่จะไปทำงานพิเศษอื่นๆ ได้ โดยไม่ต้องพะวงว่านักเรียนจะทะเลาะกันหรือไม่สนใจปฏิบัติกิจกรรม วิธีการแบบนี้ใช้ได้ผลดีจึงนำมาเล่าสู่กันฟังค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): ปกครองกันเอง
หมายเลขบันทึก: 79626
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

อยากได้แผนการสอนประชาธิปไตย