การเรียนการสอนโครงงาน

การสอนโครงงานสำหรับเด็กช่วงชั้นที่ 2
ในฐานะที่เป็นครูชั้นป.4 ยังไม่โตมากการจัดกิจกรรมใด ๆ ต้องให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็ก ไม่ใช่สอดคล้องกับวิถีของครู ดังนั้นครูต้องเข้าใจเด็กให้กำลังใจเด็ก พยายามอย่าดุ พยายามเสริมแรงทางบวกให้มากที่สุด นั่นคือสอนให้ได้จิตใจของเด็กก่อน เมื่อเด็กมีจิตใจที่จดจ่อต่อครูหรือถ้าเป็นภาษาทางการ เรียกว่า มีเจตคติที่ดีต่อครู การจัดกิจกรรมก็จะง่ายแรยนรู้ได้เร็วขึ้น
   การสอนโครงงานในระยะเริ่มต้นจะไม่ยึดรูปแบบ แต่จะยึดประเด็นปัญหาเป็นหลัก โดยจะสร้างสถานการณ์หรือปัญหาให้เด็กได้คิด แสวงหาคำตอบ ปัญหาต้องเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเด็กสามารถหาคำตอบได้ ให้ใช้กระบวนการกลุ่มเป็นหลักในการทำงาน เมื่อเด็กเข้าใจในปัญหา ก็ให้เขาร่วมคิดหาคำตอบ ครูคอยให้กำลังใจ เสร็จแล้วเด็กจะร่วมกันวางแผนออกแบบหาคำตอบ เมื่อได้คำตอบมาก็ให้นำเสนอ และให้คำชื่นชม ต่อจากนั้น เมื่อเด็กค้นเคยกับกระบวนการแก้ปัญหา หาคำตอบครูจึงนำรูปแบบของโครงงานมาจับ แล้วเด็กจะปรับตัวเข้าหารูปแบของการทำงานที่ง่ายและรวดเร็ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ยึดเด็กเป็นสำคัญ

คำสำคัญ (Tags)#การเรียนการสอน#เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ#โครงงาน

หมายเลขบันทึก: 79625, เขียน: 20 Feb 2007 @ 12:02 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)