ได้ยินคำๆ หนึ่งเมื่อไม่กี่วันมานี้ ประกอบกับเหตุการณ์ความวุ่นวายของบ้านเมืองเราในปัจจุบันนี้ เลยอดที่จะคิดถึงคำนี้อีกไม่ได้ "กรรมหมู่" หรือถ้าให้พูดให้เข้าใจง่ายก็คือ คนไทยกำลังเผชิญกับกรรมหมู่ กรรมซึ่งเราทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกัน แต่ก็ต้องบอกว่า สิ่งที่เขียนขึ้นมานี้เป็นเพียงความรู้สึกส่วนบุคคลของกระผมจริง ๆ