แอลกอฮอล์

Prapharat
คุณประโยชน์ 10 ประการในการรณรงค์ งดเหล้าเข้าพรรษา

               2-3 ปี ที่ผ่านมา  กระแสการรณรงค์  งดเหล้า  เข้าพรรษาของสังคม  เป็นกระแสที่มีการตอบรับจากสังคมเพิ่มขึ้น

               ห้วงจังหวะเวลาเทศกาลเข้าพรรษาน่าจะเป็นดีเดย์ที่เหมาะสมที่สุด  ที่ทุกฝ่าย ทุกภาคส่วน จะกำหนดเป็นวันเริ่มต้น  ของกระบวนการ ลด ละ เลิก  ดื่มสุราอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

คุณประโยชน์ 10 ประการ  ที่จะบังเกิดขึ้นจากการรณรงค์นี้  มีดังนี้

1. เป็นการส่งเสริมการป้องกันอุบัติเหตุจราจร  พฤติกรรม เมาแล้วขับ  เป็นพฤติกรรมเสี่ยงสูงสุดของการเกิดอุบัติเหตุจราจร บ่อยครั้งที่คนเมาเหล้าขับรถ สร้างความเดือนร้อนและสูญเสียให้แก่ผู้อื่นที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน  การเข้มงวดกวดขันของตำรวจที่ตรวจจับผู้ขับรถที่เมาสุรา  มีความสำคัญ  แต่สำนึกของผู้ขับรถที่จะไม่ดื่มแล้วขับ  มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

2. ส่งเสริมการป้องกันการทะเลาะวิวาท  ส่วนใหญ่ของการทะเลาะวิวาท  ทำร้ายร่างกายกัน  มีปัจจัยเสริมจากการดื่มสุราย้อมใจกว่า 50%  ของผู้ที่บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาทดื่มสุราก่อนที่จะตีกัน หรือทำร้ายร่างกายกัน  คนที่ไม่ดื่มสุราย่อมมีสติ  มีความยับยั้งชั่งใจ ที่จะไม่ก่อการทะเลาะ เบาะแวงและทำร้ายร่างกายกัน

3. ส่งเสริมการป้องกันโรคอันเกิดจากสุรา รวมถึงโรคเอดส์ การดื่มสุราเป็นอาจินต์  นำมาซึ่งความเจ็บป่วยมากมายเป็นต้นว่า  โรคตับแข็ง  โรคกระเพาะ  โรคตับอ่อนอักเสบ  โรคตับวาย  โรคมะเร็งตับ โรคสมองฝ่อ  โรคเลื่อมสมรรถภาพทางเพศ ผู้ที่เที่ยวเตร่ยามค่ำคืนมักดื่มสุราและลงท้ายด้วยการมั่วเพศ   ตามมาด้วยการติดเอดส์ในที่สุด

4.  ส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีของครอบครัว  การดื่มสุราของสมาชิกคนหนึ่งคนใดในครอบครัว  มีส่วนเป็นอย่างมากในการทำลายบรรยากาศที่ดีงามในการพบปะปฏิสัมพันธ์ของพ่อแม่ลูก  มีส่วนเป็นอย่างมากที่ส่งผลให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งและทำร้ายร่างกายกัน 

5.   ร่วมสร้างตัวอย่างที่ดีงามให้แก่ เด็กและเยาวชน  พ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครู  อาจารย์  ข้าราชการ  ทหาร  ตำรวจ  ไม่ดื่มสุราในร้านอาหาร  ในงานเลี้ยง  ในโต๊ะอาหาร  ในบ้าน  ในเทศกาล   จะเป็นตัวอย่างที่ดีงาม  เป็นภาพลักษณ์ที่งดงาม  ที่เด็กๆ  จะจดจำ ยามเมื่อเขาเติบโตขึ้น  ย่อมจะเจริญรอยตามได้โดยง่าย 

6.    ร่วมสร้างมาตรฐานใหม่ของสังคมไทย  วัฒนธรรมการดื่ม  ที่หาเรื่องดื่มได้ทุกโอกาส เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างปัญหาสังคมในทุกวันนี้   จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับพุทธศาสนา ที่แม้คนไทยทุกคนจะรู้จักศีล 5 แต่คนไทยไม่มากนักที่ถือศีล 5 

7.   ร่วมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและแข็งแรง การงดดื่มสุราเป็นข้อกำหนดที่สำคัญประการหนึ่งที่นำไปสู่  Healthy Thailand 

8.  เข้าร่วมเป็นเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ  ตามนโยบายของรัฐบาล  เครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพยังต้องการให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นส่วนร่วมในเครือข่ายที่เข้มแข็ง 

9.   เป็นการทำบุญ ทำงาน สร้างชีวิตใหม่ และให้ชีวิต  การทำบุญมีหลายรูปแบบ แต่ไม่มีบุญใดจะยิ่งใหญ่เท่ากับการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ การทุ่มเทให้กับการรณรงค์  งดสุรา  หากสามารถทำให้ผู้ที่เคยดื่ม  งดดื่มได้  ย่อมเป็นมหากุศล  เนื่องจากเป็นการสร้างชีวิตใหม่และเป็นการช่วยชีวิตทั้งแก่ผู้ที่ดื่ม  ตลอดจนคนรอบข้าง 

10.   เป็นการประหยัด  ลดค่าใช้จ่าย ลดภาระเศรษฐกิจของประเทศ  การงดดื่มสุราไม่เพียงแต่สามารถลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อหาสุรามาดื่ม  แต่ยังสามารถลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เป็นผลพวงมาจากการดื่มสุรา  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุจราจร  การทะเลาะวิวาท  ค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคที่เกิดจากสุรา 

               และยิ่งสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศใกล้วิกฤตเข้าไปทุกขณะ เนื่องจากปัญหารายจ่ายที่เพิ่มขึ้นจากภาวะค่าน้ำมันที่แพงขึ้นแทบทุกวัน  จนไม่รู้ว่าจะไปสิ้นสุดเมื่อไร  และรายได้ที่ลดลง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง  รายได้จากการท่องเที่ยว  ความเชื่อมั่นของนักลงทุน  ฯลฯ 

                จึงจำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่ครอบครัวทั่วไทยจะต้องทบทวนการใช้ชีวิตที่ผ่านมา  พร้อมทั้งปรับวิถีชีวิตใหม่โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้ทันกับวิกฤตที่กำลังจะถาโถมเข้ามา  การดื่มสุราเป็นพฤติกรรมหนึ่ง ที่ต้องลด  ละ เลิก  โดยพลัน  

                เข้าพรรษานี้ จึงอยากจะให้คนไทยทุกๆ คน ตั้งปธิธานอย่างแน่วแน่ที่จะไม่ดื่มสุรา  ไม่ดื่มแล้วขับ 

                หน่วยงาน  ห้างร้าน ทุกภาคส่วน  สามารถที่จะสรรค์สร้างกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น 

                              §     ร้านอาหารประกาศ  งดจำหน่ายสุราหรืออย่างน้อย  งดจำหน่ายสุราในวันพระ ไม่จำหน่ายสุราให้แก่เด็ก  ไม่จำหน่ายสุราหลังเที่ยงคืน

                              §     สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการไม่ดื่มสุราในงานเลี้ยงทุกชนิด

                              §     ไม่ให้นำสุราเข้าบริเวณวัด  ในทุกงานเทศกาลของวัด  ทั่วประเทศ 

                              §      ฯลฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สม.4

คำสำคัญ (Tags)#สม.4

หมายเลขบันทึก: 79506, เขียน: 19 Feb 2007 @ 17:29 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)