การกำหนดน้ำหนักความสำคัญ ก.พ.ร. (2548)

ภาพรวมโดยสรุปของทางเลือกที่ 1 คือเน้นวิจัย ส่วนทางเลือกที่ 2 เน้นการเรียนการสอนและทางเลือกที่ 3 เน้นบริการวิชาการ/บริการสังคม มน. เลือกทางเลือกที่ 1 สำหรับการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ครับ

          สืบเนื่องจากบันทึกก่อนหน้านี้ในเรื่องเกี่ยวกับตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. ที่ใช้ประเมินสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะในส่วนที่มีการกำหนดน้ำหนักร้อยละ 25 ในมิติที่ 1) < Link > และ < Link >

          ก.พ.ร. กำหนดกรอบการประเมินผลจากพันธกิจ โดยสถาบันการศึกษาจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับ พันธกิจ โดยแบ่งเป็น 6 ด้านที่สนับสนุนพันธกิจหลัก (Core Function) และให้ทางสถาบันการศึกษาสามารถกำหนดงานที่แตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัยได้ โดยสถาบันการศึกษาสามารถเลือกทางเลือกการให้น้ำหนักได้โดยมีรายละเอียดและน้ำหนัก ดังนี้

 

          ภาพรวมโดยสรุปของทางเลือกที่ 1 คือเน้นวิจัย ส่วนทางเลือกที่ 2 เน้นการเรียนการสอนและทางเลือกที่ 3 เน้นบริการวิชาการ/บริการสังคม

           มน. เลือกทางเลือกที่ 1 สำหรับการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ครับ

         วิบูลย์ วัฒนาธร

         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

7927

เขียน

24 Nov 2005 @ 11:23
()

แก้ไข

06 Sep 2013 @ 17:12
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก