บริการที่ดี คือ บริการที่ทำให้เรา (ผู้รับบริการ) สะดวก ไม่ใช่เขา (ผู้ให้บริการ) สะดวกอย่างเดียว แล้วในตอนสุดท้ายทั้งเราและเขา ก็รู้สึกสบายใจ ไม่ใช่ใครสบายใจอยู่ฝ่ายเดียว อย่างนี้เขาจึงจะเรียกว่า "บริการที่ดี"

     ถ้อยคำที่หูผมไปแอบได้ฟังการสนทนากึ่งพูดคุย ของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขา จว.ตรัง ที่ออกมาให้บริการลูกค้าที่ จว.พัทลุง เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (22 พ.ย.2548) ขณะที่ไปรอคิวเพื่อสอบถามข้อมูลบางอย่าง เท่าที่สังเกตได้ น่าจะเป็นคำชื่นชมต่อการให้บริการของธนาคารแห่งนี้ครับ แต่เป็นการฟังและสังเกตเพียงแค่ประมาณ 15 นาทีที่ผมรอคิวอยู่เท่านั้น

     แต่ผมได้นิยามคำว่า "บริการที่ดี" อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญซะด้วยครับ