วาระการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการจัดแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบโดยแต่งตั้งให้

1.นายวีรพงษ์ สิโนรักษ์     เป็น     ประธานบริษัท

2.นายทินกร ชื่นอยู่          เป็น      เลขา

3.นายชลิต จงสำราญ       เป็น   สมาชิกฝ่ายเทคนิค

4.นายนพดล  อุดมผล      เป็น   สมาชิกฝ่ายเทคนิค

5.นายชัชวาล  ภู่กัน   เป็น    สมาชิกฝ่ายเทคนิค

6.น.ส.กิตตินุช แก้วกระจาย    เป็น   สมาชิกฝ่ายเหรัญญิก

7.น.ส.ธีรารัตน์ โสภาธี     เป็น   สมาชิกฝ่ายการตลาด

8.น.ส.ปวีณา  ชูศรี      เป็น   สมาชิกฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

9.น.ส.สิริน  วิวัฒน์เจริญพงษ์   เป็น   สมาชิกฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

10.น.ส.วราภรณ์  พิเศษกุล      เป็น  สมาชิกฝ่ายประสานงาน

ชุดพนักงาน  เสื้อเชิร์ตสีดำแขนสั้น กางเกงขายาวสีดำ  เน็กไทน์สีเขียว   รองเท้ารัดส้น

     โดยการประชุมในครั้งนี้ใช้เวลาในการประชุม ประมาณ 1 ชม.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธีรารัตน์ โสภาทีความเห็น (1)

Dr.Rose
IP: xxx.155.54.250
เขียนเมื่อ 

บันทึกนี้อยู่ผิดชุมชนค่ะ ย้ายออกไปไว้ให้ถูกที่ด้วย