รายงานความคืบหน้า หัวหน้าฝ่ายประสานงาน

the burn
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ฝ่ายประสานงานรายงานความคืบหน้า

การติดต่อกับโรงเรียนประถมและมัธยม  เป็นไปได้ด้วยดีครับ  ตอนนี้รอทางโรงเรียนตอบรับหนังสือจากทางบริษัท  ฝ่ายประสานงานจะคอยติดตามผลเรื่อยๆ ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นายจิรอาจ สมิงชัยความเห็น (0)