ข้อความที่เขียนเกริ่นนำไว้   เป็นประโยคที่เรามักได้รับการสอบถามจากประธานภาคีฯ ว่า  เป็นไง  ทำมาดีไหม  อะไรทำนองนี้ เพื่อสอบถามความคิดเห็นจากหลายภาคส่วน  เนื่องจากภาคีค่อนข้างมีความหลากหลายในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตชนเผ่าตองเหลือง

                   ดูผิวเผินประธานภาคีฯ  เหมือนเป็น คนดุ  หากได้สัมผัสใจกัน ท่านมีความละเอียดและค่อนข้างลึกซึ้ง ( โรแมนติค ) เห็นได้จากถ้อยคำที่ท่านสามารถเรียงร้อย และสื่อสารในงานต่าง ๆ  เรียกว่าไม่ธรรมดา

                   ด้วยความสงสัย  เราเคยถามว่า ซี 4 ไปแซง ซี 7 ได้อย่างไร ในเมื่อขณะท่านรับราชการ 16 เมษายน 2519 ซี 4  เป็นผู้ว่าก่อนซี 7  แล้วซี 7 เป็นรองผู้ว่าในจังหวัดเดียวกัน   และยังถามอีกว่าตีกอฟท์เพื่อการไต่เต้าหรือไม่ ท่านตอบชัดว่าไม่  ผมทำงานด้วยความสำนึก ทุ่มเท ตั้งใจจริง ติดตามต่อเนื่อง  เมื่อเกี่ยวข้องผูกพันท่านมักถามเราว่า   ที่เห็นเป็นไง......ที่ทำมาดีไหม....มีอะไรก็ว่ามา.....