วันนี้ค่อนข้างตื่นสายไปหน่อย เนื่องจากเมื่อคืนท่องเที่ยวในแดน  gotoknow ดึกไปหน่อย แต่ก็ไม่ลืมทำในสิ่งที่ ตั้งใจ  นั่นก็คือการเยี่ยม   MEKDAM  ENLISH CAMP  ที่โรงเรียนบ้านเม็กดำ

             พอไปถึงก็รู้สึกตื่นเต้นไปกับกิจกรรมที่  อ.ขจิต  ฝอยทอง และ

ทีมงานครูเม็กดำ  กำลังสนุกสนานกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ซึ่งวันนี้มีคณะ อาจารย์ จากมหาวิทยาลัยของแก่น ร่วมให้กำลังใจ ด้วย

                       วันนี้เด็ก ๆ ดู  happy มาก มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออก  คงเป็นเพราะว่าสุดยอด Trainer (อ.ขจิต  ฝอยทอง และคณะครูเม็กดำ )     ดำเนินกิจกรรมโดยเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ทุกคนมีส่วนร่วม ได้แสดงออกอย่างเต็มที่และเต็มศักยภาพ  กิจกรรมทุกกิจกรรมสนุกสนาน  ประมาณว่าจะเลยเวลาอาหารเที่ยงอย่างไม่รู้ตัว  ที่น่ายินดีที่สุดก็คือ....คณะครูคาดว่าหลังจากจัดกิจกรรม     ENLISH CAMP   นักเรียนอาจจะขอเรียนวิชาภาษาอังกฤษตลอดวัน ..คงสนุกน่าดู......

แต่ก็ไม่เป็นปัญหาเพราะครูทุกคนแอบเก็บข้อมูลและเทคนิคจาก  อ.ขจิต ไว้ครบทุกกระบวนท่าแล้ว .............  อ.ขจิตแอบภูมิใจกับความสำเร็จของกิจกรรมเพราะงานนี้  ยินดีเผยแพร่...เพราะไม่ใช่เรื่องลับแต่อย่างใด (ใช่ไหมคะอาจารย์)..