เจตน์จำนงของหน่วยไตเทียม

kannikar2515
ไตเทียม ปลาปาก

หน่วยงาน      ไตเทียม               โรงพยาบาล         ปลาปาก      

1. ความมุ่งหมาย/เจตน์จำนง

 

            ให้บริการผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแบบองค์รวม   มีมาตรฐานและประสิทธิภาพที่ดี

ปรัชญา/ค่านิยม/อุดมการณ์ร่วม

1.       การให้บริการผู้ป่วยที่ได้รับการบอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  มุ่งเน้นให้รอดชีวิตในผู้ห่วยไตวายเฉียบพลันและต่อชีวิตให้ยืนยาวในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

2.       ผู้ป่วยได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้องกันได้

3.       ยึดหลักการดูแลแบบผสมผสานทั้งด้านร่างกาย  จิตใจและสังคม

4.       ส่งเสริมการดูแลตนเองและครอบครัว

5.       ดูแลและจัดสภาวะสิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงานให้เอื้อต่อการบริการ

6.       ผู้ให้บริการมีความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพ และเฉพาะทาง  รวมทั้งการใช้เครื่องมือต่างๆโดยยึดหลักจริยธรรม  คุณธรรม  สามารถประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้

7.       มีการพัฒนาทั้งด้านวิชาการงานวิจัยและบุคลากรอยู่เสมอ

8.       คำนึงถึงสิทธิของผู้รับบริการและสิทธิผู้ประกอบวิชาชีพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตเทียมปลาปาก

คำสำคัญ (Tags)#ปลาปาก#หน่วยไตเทียม

หมายเลขบันทึก: 79022, เขียน: 16 Feb 2007 @ 15:54 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 09:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

น่าสนใจมากค่ะ  คุณกรรณิการ์

 

มาริษา
IP: xxx.0.0.1
เขียนเมื่อ 

มีจัดอบรมพยาบาลไตเทียมไหมคะ สนใจคะ