โทรศัพท์ตู้สาขา พานา รุ่น KX-TA308 ไฟแดงติดโชว์ตลอดแม้จะวางสายทุกสายแล้วก็ตาม ทำให้ไม่สามารถโทรเข้าเบอร์ที่ไฟแดงติดได้ จากที่ได้สอบถามช่างของศูนย์ได้บอกปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากการวางหูไม่สนิท หรือไม่ก็เกิดจากสายสัญญาณเกิดช๊อต วิธีการแก้ไขปัญหาให้ทำดังนี้

  1. วางหูให้สนิทถ้ารู้ว่าปุ่มนั้นเบอร์อะไร ถ้าไม่รู้ ให้ทำหัวข้อต่อไป
  2. กดปุ่ม Program (เครื่องโทรศัพท์ที่เป็นเครื่องแม่)
  3. กดปุ่มที่ไฟสีแดงติดค้าง
  4. สังเกตที่หน้าจอแสดงผล จะบอกว่ามีปัญหาที่พอร์ตหรือช่องสัญญาณหมายเลขใด
  5. กดปุ่ม hold แล้วกดปุ่ม Program อีกครับเพื่อกลับเข้าโหมดปกติ  
  6. ทำการเปิดฝาตู้โทรศัพท์ตู้สาขา(ที่มีสายโทรศัพท์เข้าและออกเยอะๆครับ)
  7. ตรวจเช็คจุดต่อสายโทรศัพท์ว่าเรียบร้อยหรือไม่ จะต้องไม่ช๊อตครับ
  8. ถ้าไม่ช็อตตรงจุดต่อ และไฟแดงยังโชว์ ก็แสดงว่าสายโทรศัพท์มีป้ญหา ให้ทำการปลดออกแล้วจะสังเกตว่าไฟแดงที่โชว์จะดับ
  9. จากนั้นก็ทำการไล่สายสัญญาณที่เป็นปัญหา ซึ่งอาจเกิดจากหลายสาเหตุเช่นสายสัญญาณอาจเสื่อม, ถูกกดทับ หรือไม่ก็อาจถูกหนูกัด
  10. เมื่อเจอต้นเหตุแก้ไขให้เรียบร้อย จากนั้นก็ต่อเข้าที่เดิมครับ ตอนนี้น่าจะใช้ได้แล้วครับ