การดำเนินการขึ้นค่าเทอมของมหาวิทยาลัยที่ไม่เหมาะสมกับอัตราค่าครองชีพของคนในพื้นที่