สิ่งแปลกปลอมติดคอ /หลอดลม ปัญหาสิ่งแปลกปลอมหล่นไปในทางเดินอาหารและหลอดลมเกิดได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ในเด็กเล็ก ๆ มักเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดความระมัดระวัง ส่วนในผู้ใหญ่มักเกิดจากความประมาทเลินเล่อ บัญญัติ 7 ประการสำหรับการป้องกันสิ่งแปลกปลอมหล่นไปในทางเดินอาหารและหลอดลมมีดังต่อไปนี้ คือ ไม่ควรให้เด็กเคี้ยว หรืออมสิ่งที่ไม่ใช่อาหารในปาก ไม่ควรให้เด็กเล็ก ๆ กินอาหารจำพวกน้อยหน่า, ละมุด ถั่วลิสง เนื่องจากเมล็ดเหล่านี้ลื่นและมีโอกาสหลุดจากปากเข้าไปในหลอดลมได้ง่าย ขณะรับประทานอาหาร ควรเคี้ยวอาหารช้า ๆ หลีกเลี่ยงการพูดคุยหรือหัวเราะ ขณะอาหารอยู่ในปาก สำหรับเด็ก ๆ ควรสอนไม่ให้วิ่งเล่นขณะรับประทานอาหาร หากฟันปลอมหลวม, ชำรุดหรือหัก ควรรีบปรึกษาทันตแพทย์เพื่อซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี , ไม่หลุดง่ายและก่อนเข้านอนควรถอดฟันปลอม ควรเก็บสิ่งของเล็ก ๆ เช่น กระดุม เข็มกลัด ยา ให้อยู่ในที่ที่พ้นมือเด็ก เมื่อเห็นเด็กอมหรือเอาสิ่งแปลกปลอมเข้าปาก ควรแนะนำอบรมถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น แต่ไม่ควรทำให้เกิดตกใจร้อง เพราะจะทำให้เด็กสำลักเอาสิ่งแปลกปลอมนั้นหลุดเข้าไปในหลอดลมได้ กรณีที่เด็กมีอาการสำลัก ไอ ปากเขียว ขณะกินอาหารหรืออมสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ในปาก แม้ว่าหลังจากนั้นเด็กจะกลับมาเป็นปกติแล้วก็ตาม ควรนำเด็กทุรายมารับการตรวจจากแพทย์ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการสำลักเอาสิ่งแปลกปลอมลงไป