บางทีสมองต้องหยุคิดบ้าง มีคนเคยกล่าวว่า "ถ้าเราลองหยุดคิด หยุดพัฒนา ชุมชน สังคมจะพัฒนา" น่าคิดน่ะครับคำนี้ เพราะสังคมที่มีปัญหาอยู่ในปัจจุบัน ปัญหาใหญ่คือการไม่หยุดพัฒนา ไม่หยุดทำลายทรัพยากรโลก ถ้าลองหยุดสักพักอะไรน่าจะดีขึ้นน่ะ ดังนั้นผมหยุดคิด หยุดเขียนก่อนดีกว่า เผื่ออะไรต่ออะไรจะฟื้นฟูกลับมาน่ะครับ