เรียนสมาชิกทุกท่านนะครับ กระผมอยากทราบว่าทัศนคติของบุคคลทั่วๆไป ต่างวิชาชีพ มีทัศนคติอย่างไรบ้างกับพยาบาลที่เป็นผู้ชายหรือว่าบุรุษพยาบาลน่ะครับ เพราะในบางครั้งการดูแลให้การพยาบาลต่างๆ เสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องมากๆ โดยเฉพาะการพยาบาลที่ทำให้กับสภาพสตรีน่ะครับ