คณะครูทัศนศึกษาวัดพระธาตุลำปาง  ซึ่งเป็น Unseen Thailand แห่งหนึ่ง

http://gotoknow.org/file/puiipuii/DSC07375.JPG