การที่จะสร้างความสำเร็จให้กับงานใดงานหนึ่ง  เราควรสร้างคำถามและต้องมีคำตอบให้คำถามเหล่านั้นมากมาย  จนเกือบจะแน่ใจได้ว่างานเหล่านั้นเราน่าจะเดินผ่านอุปสรรคไปได้  จึงสร้างแผนในการเดินก้าวต่อไป