ที่มหาลัยฯ วันนี้มีการแข่งขันโปรแกรมมิ่งและweb design  ของนักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ IT เราก็ได้เป็นอาจารย์กรรมการด้วย  สนุกดี นศ. แต่ละคน ให้ความสนใจและมีความตั้งใจเป็นอย่างมาก