จากการอ่านรายงานความก้าวหน้าของการทำงานด้านพัฒนาการจัดการความรู้ใน blog ต่างๆ

  

ผมค่อนข้างจะจับประเด็นไม่ค่อยได้ เวลาอ่านพบกิจกรรมพัฒนา “KM” ของแต่ละกลุ่มทำงาน และองค์กร ที่กล่าวว่า

  มีการฝึกนักจัดการความรู้ (โดยเฉพาะคุณอำนวย) ที่มีการทำงานต่างระดับ ที่แตกต่างกันค่อนข้างมาก  

เพราะที่อาจเป็นไปได้ ในระดับการทำงาน ก็อาจมีตั้งแต่ขั้นต้นแบบกลัวๆ กล้าๆ ผู้ผ่านงาน จนถึงระดับจิตวิญญาณ ได้ดังนี้

  

1.     ระดับ สมมตินาม ตามความในท้องเรื่อง แบบพระเอกลิเก เป็นแค่หน้าฉาก เลิกงานก็เลิกเป็น เลิกทำ

 

2.     ระดับ นักเรียนกำลังหัดเขียนหนังสือ นอกจากคุยให้เพื่อนฟังเล่นๆแล้ว คงยังสอนใครไม่ได้มาก

 

3.     ระดับ นักศึกษาฝึกงาน กำลังเรียนรู้ อาจสอนเด็กประถมได้บ้าง

 

4.     ระดับ มือใหม่หัดขับ ที่อาจบอกคนที่ไม่เคยทำได้บ้าง

 

5.     ระดับ ผู้มีประสบการณ์ อาจเริ่มงานแบบเบื้องต้นได้

 

6.     ระดับ ผู้เชี่ยวชาญ สามารสนับสนุนให้ผู้อื่นเรียนรู้ได้ดี

 

7.     ระดับ อรหันต์ ที่ทีกระบวนท่าหลากหลาย จนถึงไร้กระบวนท่าในการทำงาน

  

ดังนั้น การพัฒนา คุณเอื้อ คุณประสาน คุณอำนวย และคุณกิจ ทั้งตัวอย่างที่แบ่งมาทั้ง ๗ ขั้นนั้น ยังจะมีในหลายรูปแบบ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคน จะต้องผ่านทั้ง ๗ ขั้นทีละขั้น ทั้งนี้ก็แล้วแต่ความสามารถ เฉพาะตัว

  

บางคนอาจกำลังขาดี ก้าวข้ามขั้นบางขั้นไปเลยก็ได้

  

แต่พอพูดถึงการพัฒนาก็อาจมีระบบลักจำ ที่อาจเคยไปดูคนอื่นทำ แต่ตัวเองไม่ได้ฝึก ก็อาจยังนำมาสมมติว่าฝึกมาแล้ว ก็อาจเป็นได้

  

จากการสะท้อนตัวอย่างที่ดีจากวีดีโอ ครูสมพรสอนลิง นอกจากระดับการฝึกหัดพัฒนาตัวเองทั้ง ๗ ระดับแล้ว ยังทำให้ได้ประเด็นที่น่าจะนำมาพิจารณาว่า คุณ ของแท้ๆนั้น มีลักษณะที่สังเกตได้จากการทำงาน และจัดการความรู้อย่างไร

  

ลักษณะที่เด่นๆ ของ คุณๆ ต่างๆ ก็คือ

 

1.     ความสามารถในการแยกแยะ และเข้าใจข้อเด่นข้อด้อยของแต่ละคน แต่ละกลุ่ม และนำความรู้ที่ได้มาปรับกระบวนการทำงานให้ราบรื่น และเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย อย่างสอดคล้องกัน

 

2.     ความสามารถในการจัดหรือสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ ทั้งของตนเอง และผู้อื่น อย่างเชื่อมโยงกัน

 

3.     ความสามารถในการกำหนดขั้นตอน และปรับเทคนิค เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

 

4.     ความสามารถในการทำงานแบบบูรณาการ ทั้งของตนเองและผู้อื่น ในทุกรูปแบบ

  

ประเด็นสุดท้ายนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้งานเดินไปได้อย่างราบรื่น ในทุกสถานการณ์ ที่สะท้อนการเป็นนักจัดการความรู้ตัวจริง ของแท้ ไม่ว่าจะเป็นคุณเอื้อ คุณประสาน คุณอำนวย และคุณกิจ ซึ่งอาจต่างกันในเชิงกิจกรรมบางเรื่องบางเวลาเท่านั้น

  

ดังนั้น ในทางปฏิบัติแล้ว ทุกคน ต้องเป็นทุกอย่าง ไม่มีการแยกแยะ แต่คนละลำดับชั้นการทำงานกันเท่านั้น แบบเดียวกับการเล่นฟุตบอลในสนามแข่งขัน ทีมผู้เล่นทั้ง ๑๑ คนจะมาคอยเกี่ยงกันไม่ได้ คนที่เกี่ยงกันคือ นักฟุตบอลเทียม นอกจากจะถูกคนดูโห่แล้ว ยังจะไม่มีใครจ้างให้เล่นต่ออีกด้วยครับ

  นี่คือเกณฑ์แบ่งง่ายๆ ครับ ระหว่างของแท้ กับของเทียม ขอบคุณครับ