สวัสดีค่ะ เพื่อนๆชาวสม.4ทุกท่าน วันนี้ตรงกับวันที่14 กพเป็นวันแห่งความรัก ใครที่ยังไม่มีความรักก็ขอให้มี  เพราะความรักเป็นสิ่งที่ดีงาม อย่างน้อยก็ให้รักตัวเอง เริ่มจากหมั่นดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ต่อไปก็ดูแลครอบครัวให้ความรักความอบอุ่นเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน เป็นพลเมืองดีสังคมและประเทศชาติ แล้วเราก็จะพบกับความสุข ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันแห่งความรักนี้และในทุกๆวันตลอดไป