ได้รับหนังสือประสานงานจาก ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอฉวาง โดยท่าน ผอ.วิโรจน์ กานุรักษ์ ว่า ในกลุ่ม ซึ่งมีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอฉวาง  พิปูน  ถ้ำพรรณรา  นาบอน  และกิ่งอำเภอช้างกลาง ได้จัดทำโครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากร ด้านการจัดการความรู้ (KM) ให้กับบุคลากรที่ทำหน้าที่คุณอำนวยตำบล  ขอความอนุเคราะห์ให้เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องเทคนิคการเป็นวิทยากรประบวนการ (คุณอำนวย)  ณ ห้องประชุมที่ว่าการกิ่ง อ.ช้างกลาง

             ท่านเกษตรจังหวัด สุทิน ศรีเผด็จ ท่านอนุญาตผมทันที เพราะท่านก็เป็นคุณเอื้อที่เข้าใจกระบวนการดี ยินดีแบ่งปันแลกเปลี่ยน  ผมรับทราบล่วงหน้าเป็นสัปดาห์ในเรื่องนี้  กังวลอยู่เหมือนกันเพราะบางครั้งภาระกิจมักจะตรงกันหลายภาระกิจเกรงว่าไม่ได้ไปช่วย   แต่ครั้งนี้โล่งไปได้ทางสะดวกครับ

             ตอนแรกก็กังวลครับ กังวลนี่หมายถึงจะไปคุยอะไรให้ฟัง เพราะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกับสิ่งที่เขาขอมา   คิดแล้วคิดอีกว่าจะทำยังไงดี  ก็ตัดสินใจว่าเล่าประสบการณ์ดีกว่าอื่นใด  เพราะปีที่แล้วก็เจออะไร ต่อมิอะไรมากมาย  คงถ่ายทอดสิ่งที่เขาต้องการสกัดได้บ้าง  ซึ่งในความรู้สึกแล้วอยากบอกแต่ไม่รู้จะบอกอย่างไร

             คิดก่อนไปอย่างหนึ่งว่า  ต้องย้ำให้เข้าใจถ่องแท้ KM ก่อนเล็กน้อย  ก่อนเล่าประสบการณ์  โดยเล่าประสบการณ์การเรียนรู้ของผมเองที่เคยไม่เข้าใจว่าทำไมที่ไม่เข้าใจ แล้วมาเข้าใจได้อย่างไร หลังจากนั้นก็ค่อยแลกเปลี่ยน  ผอ.วิโรจน์ ประสานทางโทรศัพท์มาขอคำยืนยันว่าผมได้ไปหรือเปล่า  ผมตอบว่าได้ไปและสอบถามรายละเอียดผู้ร่วมเวทีเรียนรู้ เพศ อายุ  และ ขอว่าให้นั่งล้อมเป็นวงกลม
          
             วันนี้ 14 ก.พ.50 กำหนดวันมาถึง  ผมเดินทางช่วงหลังกินข้าวเที่ยง  เวลาเริ่มของผมบ่ายสองโมง ครึ่ง   ถึงที่หมายผมไปแสดงตนก่อนว่าได้มาแล้ว  และกลับมาเตรียมที่ห้องสำนักงานเกษตร กิ่ง อ.ช้างกลาง  สักพักได้ยินเสียงเลื่อนเก้าอี้ผมเดาว่า  คงจัดตามที่ผมขอเพราะตอนผมมาถึงใหม่ ๆ เขานั่งแบบห้องเรียนอยู่ 

             เมื่อถึงเวลาผมเริ่มก็พยายามทำเป็นคุณอำนวยจริง ๆ แต่ก็ไม่ได้มากนักครับเพราะผมต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการนำเสนอ  ยังต้องนั่งอยู่กับที่  ซึ่งไม่ใช่วิสัยของคุณอำนวย

              ผมพยายามย้ำในเรื่องของความเข้าใจ  โดยเฉพาะ โมเด็ลปลาทู  ต้องมั่นใจว่าเข้าใจแล้ว   ความหมายเข้าใจของผมก็คือ ตั้งหัวปลาเป็น(เป้าหมาย) คำว่าตั้งเป็นก็ลึกลงไปอีกว่าวิธีการให้ได้มาจะได้

มาอย่างไร  เพราะถ้าไม่ชัดลางเลือน  หรือเกว่ง  หรือใหญ่โตเกินไป ก็เกินที่จะจัดการได้  ซึ่งผมบอกในที่ประชุมว่าต้องชัดและเล็ก  แต่จะเป็นกี่เรื่องหลายเป้านั้นค่อยว่ากันเป็นส่วน ๆ การเตรียมคุณกิจ  จิตวิทยาที่นำมาใช้แบบเป็นธรรมชาติคือความจริงใจ  และเอาจริง 

             ในการจัดเวทีเรียนรู้ในชุมชนละเอียดอ่อนมากในหลาย ๆ ด้าน จึงต้องระมัดระวังใจร้อนไม่ได้  วิถีชีวิตของชุมชน เราเปลี่ยนแปลงเพื่อเห็นแก่ส่วนการจัดเวทีก็ไม่ได้  ต้องสังเกตเอา

             ผมเล่าพร้อมกับนำเสนอภาพถ่ายที่ได้ถ่ายเก็บไว้เมื่อปีที่แล้วขึ้นจอ  และตอนท้ายก็ขอให้ผู้แทนของ 5 อำเภอ ได้ออกมาเล่าประสบการณ์ที่เคยทำมา  ที่ผมสังเกตผู้เล่าไม่ค่อยพูดถึงส่วนหัวปลา
 


              เวลามีจำกัด ผมไม่สามารถทำ AAR กับบุคลากร คุณอำนวยได้  แต่ได้ย้ำฝากไว้ว่า AAR บอกเราได้หลาย ๆ อย่าง  ซึ่งเราสามารถนำมาปรับจากเสียงสะท้อนให้ดีขึ้นได้  ใจชื่นหน่อยที่ตอนแยกกันหลายคนมาขอบคุณและบอกว่าได้อะไรหลายอย่างที่ไม่เคยได้

                                         ขอบคุณกลุ่ม กศน.ลุ่มน้ำตาปีครับ