ในที่สุดความตั้งใจ  อุตสาหพยายาม  ความเสียสละแรงกายแรงใจ และความร่วมมือร่วมใจ  ของชาวบ้านบางสะพาน หมู่ที่ 7 ตำบลบางจากก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในการเค้นค้นวีถีแห่งการอยู่รอด  ท่ามกลางกระแสโลกที่ดูจะสวนทางกัน    ก็แตกดอกออกผลเป็นความภาคภูมิใจ  กับรางวัลที่ได้รับ คือ ได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  อยู่เย็นเป็นสุข  1 ใน 12 หมู่บ้านทั่วประเทศ  ได้รับโล่ห์รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ  งานนี้ต้องยกความดีความชอบให้ผู้ใหญ่ภานุวัชร  เพชรรัตน์ "ผู้ใหญ่สร"  และชาวบ้านบางสะพานทุกคน  ขอให้รักษาความดีให้ยั่งยืนนะครับ