อานิสงส์จากความตั้งใจ

  ติดต่อ

  ความตั้งใจที่ดีนำมาซึ่งความสำเร็จ  

เดิมที่ข้าพเจ้าไม่เคยชอบวิชาชีพครูนี้เลย แต่เมื่อเข้ามารับอาชีพนี้แล้วก็ตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดสมกับผู้ปกครองนักเรียนมอบความไว้วางใจขณะที่ข้าพเจ้าทำหน้าที่ ครู คือ สอนในวิชาที่ตนเองรับผิดชอบและสอดแทรกทักษะชีวิตให้ลูกศิษย์ด้วยความตั้งใจและเข้มงวดกวดขันจนกระทั่งตัวข้าพเจ้านำวิธีการเหล่านั้นไปใช้ในการอบรมดูแลบุตรของข้าพเจ้าเอง และด้วยอานิสงส์ในความตั้งใจนี้ก็อาจเป็นได้ บุตรของข้าพเจ้าจึงเป็นผุ้ที่มีความประพฤติดี และประสบความสำเร็จระดับปริญญาตรี และทำงานบริษัทที่มั่นคง ส่วนบุตรคนที่สอง กำลังศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกลการเกษตร ปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา เป็นนิสิตที่สอบได้อันดับที่ 1 ของคณะได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยปีละ 10,000 บาท เป็นทุนการศึกษา และเป็นนักกรีฑาทุ่มน้ำหนักซึ่งเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยได้รับสิทธิ์พิเศษไม่ต้องเสียค่าบำรุงหอพักปีละ 7,200 บาท

ดังนั้น จึงขอให้พวกเราที่มีอาชีพครูจะเข้ามาด้วยความตั้งใจหรือไม่ก็ตาม จงทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด แล้วอานิสงส์นี้จะสะท้อนกลับมาหาครอบครัวของท่านเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องของครูยักษ์

หมายเลขบันทึก: 78436, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 17:24:20+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #อานิสงส์จากความตั้งใจ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)