GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

อานิสงส์จากความตั้งใจ

ความตั้งใจที่ดีนำมาซึ่งความสำเร็จ

เดิมที่ข้าพเจ้าไม่เคยชอบวิชาชีพครูนี้เลย แต่เมื่อเข้ามารับอาชีพนี้แล้วก็ตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดสมกับผู้ปกครองนักเรียนมอบความไว้วางใจขณะที่ข้าพเจ้าทำหน้าที่ ครู คือ สอนในวิชาที่ตนเองรับผิดชอบและสอดแทรกทักษะชีวิตให้ลูกศิษย์ด้วยความตั้งใจและเข้มงวดกวดขันจนกระทั่งตัวข้าพเจ้านำวิธีการเหล่านั้นไปใช้ในการอบรมดูแลบุตรของข้าพเจ้าเอง และด้วยอานิสงส์ในความตั้งใจนี้ก็อาจเป็นได้ บุตรของข้าพเจ้าจึงเป็นผุ้ที่มีความประพฤติดี และประสบความสำเร็จระดับปริญญาตรี และทำงานบริษัทที่มั่นคง ส่วนบุตรคนที่สอง กำลังศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกลการเกษตร ปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา เป็นนิสิตที่สอบได้อันดับที่ 1 ของคณะได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยปีละ 10,000 บาท เป็นทุนการศึกษา และเป็นนักกรีฑาทุ่มน้ำหนักซึ่งเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยได้รับสิทธิ์พิเศษไม่ต้องเสียค่าบำรุงหอพักปีละ 7,200 บาท

ดังนั้น จึงขอให้พวกเราที่มีอาชีพครูจะเข้ามาด้วยความตั้งใจหรือไม่ก็ตาม จงทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด แล้วอานิสงส์นี้จะสะท้อนกลับมาหาครอบครัวของท่านเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 78436
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)