PDCA

ณัฐกานต์
PDCA

การปฏิบัติงานสาธารณสุขในปัจจุบันจำเป็นที่จะต้องมีการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่เรียกว่า CQI โดยมีกระบวนการทำโดยใช้ PDCA วันนี้ผมจะมาพูดกระบวนการ PDCA อย่างคร่าวๆ

Plan : จัดทำและวางแผน 1)  ทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนแล้วกำหนดหัวข้อควบคุม     (Control  Iteme)  ซึ่งตามปกติ  ได้แก่       Q-C-D-S-M-E (Quality,      Cost, Delivery,  Safety,  Morale,  Environment) 2)  กำหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรให้แก่หัวข้อควบคุมแต่ละข้อ3)  กำหนดวิธีดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย   Do : ปฏิบัติตามแผน 1)  หาความรู้เกี่ยวกับวิธีดำเนินการนั้นด้วยการฝึกอบรมหรือศึกษาตนเอง2)  ดำเนินการตามวิธีการที่กำหนด3)  เก็บรวบรวมบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องและผลลัพธ์ของหัวข้อควบคุม Check  : ติดตามผลการประเมิน 1)  ตรวจสอบว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามวิธีการทำงานมาตรฐานหรือไม่2)  ตรวจสอบว่าค่าที่วัดได้ (ขอตัวแปรที่เกี่ยวข้อง) อยู่บนเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่3)  ตรวจสอบว่าค่า (ของหัวข้อควบคุม) ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ Action : กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 1)  ถ้าการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามวิธีการทำงานมาตรฐานก็หามาตรการแก้ไข2)  ถ้าผลลัพธ์ที่ได้ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง  ก็ค้นหาสาเหตุและแก้ไขที่ต้นตอ     เพื่อมิให้เกิดปัญหาซ้ำขึ้นอีก

3)  ปรับปรุงระบบการทำงานและเอกสารวิธีการทำงานมาตรฐาน

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่จะทำอะไรสำเร็จจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงานและประชาชน ฝากอีกนิดครับ..............................การสร้างนวัตกรรมในกรณีนี้อาจไม่ต้องเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่แต่เป็นเรื่องเล็กที่สามารถทำได้ก็ได้ครับ 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ณัฐกานต์ สม.4

คำสำคัญ (Tags)#pdca

หมายเลขบันทึก: 78406, เขียน: 14 Feb 2007 @ 10:14 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 22:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)