ถึงแม้จะเป็นอาทิตย์สุดท้ายของการเรียนการสอน มีหลายห้องจบการเรียนการสอนไปแล้วจึงทำให้บรรยากาศเหงา ๆ ชอบกล ยิ่งชั่วโมงสุดท้ายวันนี้ ได้เห็นสิ่งที่เคยเห็น

  •    ไม่เห็นความสำคัญการเรียนวิชาที่ตนเองไม่สนใจ
  •    ขาดอย่างไรก็ขาดเรียนอยู่อย่างนั้น
  •    คนที่ได้คะแนนสูงสุดก็ได้อยู่อย่างนั้น
  •    ชั่วโมงแรกไม่มา ชั่วโมงสุดท้ายขาดเรียน
  •     ขาดความอดทนต่อการมานั่งเรียน
  •    คนมาเรียนบ้างไม่มาบ้างได้คะแนนมากกว่าคนมานั่งเรียน
  •    ขาดการแสดงออกทางความคิดเห็น

หากสมาชิก KM มีฐานะเป็นครู หรือเป็นนักศึกษา จะใช้วิธีการหรือเทคนิคอย่างไร? จัดการสิ่งที่เกิดขึ้น

ขอบคุณไว้ล่วงหน้าครับ