รายงานการประชุม ครั้งที่ 8 วันที่ 31 มีนาคม 2548

ในเดือนมีผู้เข้าร่วมมาเป็นคณะกรรมการเพิ่ม คือ คุณบุศย์ ศิริภัทรภาชัย(ร้านกรุงเทพมือถือ) และได้เข้ามาดำเนินการในฐานะคณะกรรมการจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนด้วย..

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยุชุมชนฅนด่านซ้าย
ครั้งที่ 8
วันที่ 31  มีนาคม 2548

ผู้เข้าร่วมประชุม
1.นายชยุต ไชยทิพย์
2.นายสุพจน์ โกมัย
3.นายบุศย์ ศิริภัทรชัย
4.นายนิพนธ์ เนตรผง
5.นายทรงจิต เนตรผง
6.นายมณี รัตนเลิศ
7.ด.ต.วิชิต ประกิระตา
8.นายไชยนนท์ แสนประสิทธิ์
9.นายวรดิษฐ์ ทองปลิว

เปิดประชุมเวลา 20.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องวิทยุชุมชนฅนเชียงคาน จัดมวยเพื่อหาทุนจัดตั้งสถานี ขอความอนุเคราะห์บัตรมวย 500 บาท
มติที่ประชุม เอาเงินวิทยุชุมชนฅนด่านซ้าย 500 บาท

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสร้างสถานีวิทยุชุมชนฅนด่านซ้าย วันที่ 1 เมษายน 2548 จะมีชาวบ้านก้างปลามาช่วยในการเทคานคอดิน ที่ตั้งเสาไว้แล้วและบ้านอื่นๆ จะมาร่วมด้วย
มติที่ประชุม ให้คุณนิพนธ์ เนตรผง รอชาวบ้านที่บริเวณก่อสร้าง เวลา 09.30 น. แล้วประสานคุณทรงจิต เนตรผง เพื่อดูแลชาวบ้านที่ช่วยกันผูกเหล็ก ในส่วนงานปูน สท.เล็ก เชื้อบุญมี จะดำเนินการให้ อุปกรณ์ คุณมานิตย์ เรศทะวงค์ษา จะสำรองก่อน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ทำเงินกองกลางจ่ายได้

ระเบียนวาระที่ 3 การปรับปรุงคณะกรรมการบริหารวิทยุชุมชนฅนด่านซ้าย ซึ่งแต่งตั้งไว้เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2548

มติที่ประชุม มีมติให้ปรับปรุงกรรมการบริหารสถานีดังนี้
1.นายนิพนธ์ เนตรผง  นายสถานี
2.นายมณี รัตนเลิศ ฝ่ายผลิตและพัฒนารายการ
3.นายทรงจิต เนตรผง ฝ่ายประชาสัมพันธ์
4.นางสาวสุลักษณา เชื้อบุญมี ประชาสัมพันธ์
5.นายฮับหุ่ง สิงห์สถิตย์
6.นายบุศย์ ศิริภัทรภาชัย
7.นายฐาปนพงษ์ ยางศรี ฝ่ายเทคนิค ธุรการ/บัญชี

ระเบียบวาระที่ 4 อื่นๆ
4.1 เรื่องการจัดทป้ายวิทยุชุมชนคนด่านซ้าย F.M.104.5 MHz เพื่อติดทางไปหล่มสัก นครไทย จ.เลย โดยระบุข้อความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน ด.ต.วิชิต ประกิระตา ดำเนินการจัดทำป้ายถาวรเพื่อติดตั้งริมทางหลวงโดยขอความร่วมมือแขวงการทาง

4.2 กำหนดวันประชุมกรรมการวิทยุชุมชนฅนด่านซ้าย
มติที่ประชุม วันพุธแรกของเดือน
นายมณี รัตนเลิศ 01-9642423
นายชยุต ไชยทิพย์ 06-2272347
นายสุพจน์ โกมัย 01-1146081
นายทรงจิต เนตรผง 09-2350288
ด.ต.วิชิต ประกิระตา 042-891846,891231
นายนิพนธ์ เนตรผง 01-7490490,042-892099
นายบุศย์ ศิริภัทรชัย 07-2222290
นายไชยนนท์ แสนประสิทธิ์ 01-0425780
นายฐาปนพงษ์ ยางศรี
นายฮับหุ่ง สิงห์สถิตย์ 06-2248025

4.3 เรื่องการเงินของวิทยุชุมชนฅนด่านซ้าย
มติที่ประชุม ให้เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาด่านซ้าย ในชื่อวิทยุชุมชนฅนด่านซ้าย โดยมอบอำนาจให้ นายทรงจิต เนตรผง ร่วมกับ ด.ต.วิชิต ประกิระตา มีอำนาจในการเปิดบัญชี และเบิกจ่าย

ปิดประชุมเวลา 21.30 น.

ชยุต ไชยทิพย์
(ชยุต ไชยทิพย์)
ผู้จดรายงานการประชุม

*************************************

 

นายทรงจิต เนตรผง (ท้าวบัวบาน รอวันโรย)

 "ซำบายดี" คำทักทายที่ใช้เป็นประโยคประจำตัวของลุงบัวบานในการขึ้นต้นรายการ "สัพเพเหระประกอบเพลง" กลายเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้
ผู้ฟังจดจำชื่อท้าวบัวบาน รอวันโรย ได้เป็นอย่างดี
  ท้าวบัวบาน หรืออาจารย์ทรงจิต ที่ใครเคยรู้จัก อดีตเป็นข้าราชการครูที่เกษียณตัวเองมาเป็นเกษตรกร ร่วมกับการทำงานภาคประชาสังคม เป็นทีมงานคนสำคัญที่เข้ามาร่วมงานกับทางวิทยุชุมชนโดยการชักชวนของ ด.ต.วิชิต ประกิระตา และมีบทบาทอย่างมากในช่วงการก่อสร้างอาคารสถานีวิทยุหลังใหม่ในการออกขอรับบริจาค และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ชาวบ้านได้ร่วมกันทำบุญ

ปัจจุบันจัดรายการ สัพเพเหระประกอบเพลง,เพื่อนคนนอนดึก

******

ในการประชุมครั้งนี้ดูจะเป็นการประชุมที่ชัดเจนครั้งแรกในนามของคณะกรรมการบริหารวิทยุชุมชน และมีการเปลี่ยนนายสถานีจากผู้ใหญ่น้อยมาเป็นนายนิพนธ์ เนตรผง (มนต์ เมืองด่าน)  หลังจากที่ดำรงตำแหน่งมาประมาณ 1 เดือน ผมไม่แน่ใจว่าสาเหตุมาจากอะไร..

ในเดือนมีผู้เข้าร่วมมาเป็นคณะกรรมการเพิ่ม คือ คุณบุศย์ ศิริภัทรภาชัย(ร้านกรุงเทพมือถือ) และได้เข้ามาดำเนินการในฐานะคณะกรรมการจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนด้วย..

จุดเน้นในการออกอากาศของช่วงนี้ คงหนีไม่พ้นเรื่องของการรับบริจาคทั้งแรงกาย แรงใจ และแรงทรัพย์ของคนละเล็กละน้อย ในการร่วมกันก่อสร้างจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชน กลุ่มสำคัญๆที่มาช่วยกันวางรากฐานของการก่อสร้างคือ กลุ่มบ้านกางปลา และกลุ่มของ สท.เล็ก  โดยลุงหนู ร้านต้นวัสดุได้ช่วยกันสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนฅนด่านซ้าย

คำสำคัญ (Tags)#วิทยุชุมชน

หมายเลขบันทึก: 78062, เขียน: 12 Feb 2007 @ 23:35 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)