อดีตก่อนที่จะรู้จัก gotoknow

    - สร้างงานเขียนส่ง อ. หาญชัย ให้ครบ 10 เรื่อง ก่อน 15 ก.พ. 50 เพื่อที่ อ. จะได้ให้คะแนน

   - blog อะไรก็ไม่รู้ ไม่เห็นเคยได้ยิน

   - ชอบอ่าน แต่ไม่เคยแลกเปลี่ยน

  - ถามเพื่อนเขียน ครบหรือยัง 10 เรื่อง

    ปัจจุบัน สนิทกับ gotoknow

   - เข้าไปอ่าน และหาความรู้ทุกครั้งที่มีโอกาส และมีเวลา

   - เขียนครบ 10 เรื่องก็ยังอยากเขียนแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อยๆ

   - สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการทำงาน และการเรียน

   - ได้แสดงความคิดเห็น และเสนอแนวคิดใหม่จากการทำงาน และการเรียน

  - ขอบคุณ อ. หาญชัยที่ทำให้รู้จัก gotoknow ที่เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาที่มีค่าค่ะ