การพัฒนาชุมชนไปสู่ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

  ติดต่อ

  ร่วมคิด ร่วมทำ นำไปสู่ความสำเร็จ  

จากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเปิดตัวหมู่บ้าน "เศรษฐกิจพอเพียง" บ้านบางสะพาน หมู่ที่ 7 ตำบลบางจาก ซึ่งได้รับป้ายจากองค์พระเทพรัตนสุดาฯ ทุนเดิมทางชุมชนบ้านบางสะพานได้ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนากลุ่มการเงินในหมู่บ้านที่ 7 โดยชุมชนเองอยู่แล้ว ซึ่งจากปัญหาต่าง ๆของกลุ่มที่ชุมชนได้พบได้เห็น แล้วสมาชิกกลุ่มก็จะนำปัญหาทั้งหมดมา ตั้งวงแลกเปลี่ยนเรียนเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาร่วมกันมาตลอดจนสามารถทำให้กลุ่มการเงินมีคุณภาพดีขึ้นเรื่อย ๆและมีสมาชิกเพิ่มทำให้มีเงินของกลุ่มเพิ่มขึ้นด้วย

ในขณะเดียวกันโครงการนำร่อง การจัดการความรู้ กระบวนการแลก เปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างหมู่บ้านได้ลงไปส่งเสริมสนับสนุน เกี่ยวกับ กองทุนการเงินทุก ๆกองทุนในตำบลบางจาก และพื้นที่ หมู่ที่ 7 ก็เป็นหมู่บ้านหนึ่ง ในกลุ่มเป้าหมายที่ได้ลงไปดำเนินการด้วยซึ่งมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐคือ  กศน.  อบต. พช. เกษตร ม.วลัยลักษณ์  สาธารณสุข ฯลฯ  จึงทำให้ ศักยภาพของการเงินของชุมชนบ้านบางพุทราเข้มแข็งยิ่งขึ้น

หลังจากนั้นชุมชนบ้านบางสะพานก็ได้ ลปรร.กันมาตลอดและได้นำเงิน กองทุนหมู่บ้านมาสร้างงานสร้างอาชีพเสริมเพื่อรายได้  ลดรายจ่าย และมีการออมเพิ่มวันละบาทและให้ถือหลักเศรษฐกิจพอเพียงคือ ปลูกผัก  เลี้ยงปลา เลี้ยงเป็ด  ไก่ไว้กินเหลือกินขายจนได้รับยกย่อง เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จัดการความรู้อาชีพแก้จนเมืองคอน

หมายเลขบันทึก: 77929, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-21 16:36:17+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #บางจาก#kmท่าไร่

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)