สวัสดี...สหายผู้ท้อแท้

ความอ่อนแอจู่โจมโหมกระหน่ำ

ความตั้งใจที่พยายามเพียรกระทำ

ถูกหวดคว่ำ คำตอกย้ำ ยังไม่ดี

แน่วแน่ไว้...สหายเอ๋ย

ยังไม่เคยมีใครพร้อมเต็มที่

เมื่อครั้งนี้ผลงานยังไม่ดี

ครั้งหน้ามันต้องมีวันของเรา

สหาย...จงตั้งใจมั่น

บากบั่น แข็งแกร่งดั่งขุนเขา

ฝ่าพายุ เมฆฝนที่ทึมเทา

สุข โศก คลุกเคล้าให้เจ้าจำ

สหายที่รัก

ใช่ชีวิตก้าวย่างสู่ยามค่ำ

แต่หนทางที่ลำบากและตรากตรำ

จักทดสอบการกระทำที่มั่นคง

เข้มแข็งไว้...สหายแห่งข้า

ทุกหยดหยาดน้ำตาค่าสูงส่ง

อย่าบั่นทอนกำลังใจให้ลดลง

และอย่าสงสารตนให้มากเกิน !