14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ใครๆก็รู้ว่าเป็นวันแห่งความรัก แต่การให้ความรักนั้นใช่เพียงคำพูดเท่านั้น  ท่านเคยให้ความรักกับใครบ้าง   แฟน  ภรรยา  ลูก  คนในครอบครัว  เพื่อน  หรือสัตว์เลี้ยง  วันนี้เราคงต้องเริ่มให้ความรักกับทุกๆคน  ให้ความใส่ใจ  และความเอื้ออาทร โดยเฉพาะคนในครอบครัวท่านให้เวลาเพียงพอหรือยัง  และได้โอบกอดเขาเหล่านั้นหรือยัง   สัมผัสแห่งรักคือพลังที่ยิ่งใหญ่ของชีวิต