จากการประชุมกรรมการบริหารสัปดาห์นี้เรามีการตกลงที่จะรีบจัดห้อง E-learning     หมอต่อคนที่เก่งไอทีที่สุดจะรีบจัดให้โดยตกลงใจจะให้ตั้งที่หน้า lift ที่ตึก 3     เรา พยายามจะให้มีเครื่องให้มากพอและให้มาใช้ได้ทั้งในเวลาและนอกเวลาค่ะ

   แฟนๆของหมอต่อตามรื่องได้ที่หัวหน้าพัสดุหรือคุณยีนะคะ         ใครมีข้อเสนอเชิญแจ้งหมอต่อมาทาง intranet ค่ะ    ดิฉันอ่านรายงานจากคุณศิริชัยทราบว่าเจ้าหน้าที่ที่หน่วยงานน้ำเสียกำลังจะใช้คอมในการทำงาน       ดิฉันต้องแจ้งหัวหน้าตึกว่าอย่าให้น้องๆที่อยู่น้ำเสียมาสอนเรานะคะ      ต้องเร่งปรับ competency ทางด้านไอทีหน่อยค่ะท่านหัวหน้างานทั้งหลาย