ดิฉันเป็นตัวแทนท่านอธิบดีในการประชุมคณะกรรมการประกอบโรคศิลปะ ( ชื่ออาจจะต่างไปค่ะ ) ที่มีการประชุมทุกเดือน           เดือนนี้มีการยกร่างระเบียบในการควบคุมการให้บริการทางด้าน stemm cell ที่หน่วยงานธุรกิจไปให้บริการเก็บเลือดจากรกค่ะ        ก่อนเข้าประชุมดิฉันไม่ค่อยอ่านหนังสือและมีความรู้ในเรื่องนี้ทำให้ไม่ทันสมัย     ดิฉันแอบกระซิบถามหมอที่มาจากกรมการแพทย์ว่ามีการให้บริการแล้วหรือคะ       ท่านตอบว่ามีแล้วและกำลังเป็นปัญหาและจะเป็นแฟชั่นของคนมีเงิน       ดิฉันฟังและต้องรีบกลับมาหาความรู้เพื่อเสนอแนวคิดและนำไปทำมาตรฐานที่ทำยาก     ประเทศไทยขาดประสบการณ์ในการหามาตรฐานจะใช้ว่าจะใช้ของประเทศอะไรดี       โลกของเราขณะนี้มีการติดต่อกันง่าย          งานธุรกิจบริการในประเทศอื่นๆจะมีหลากหลายและเป็นธุรกิจ จริงๆ        ไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว           คนมีเงินอยากได้ทุกอย่างที่จะทำให้ชีวิตลูกหลานยืนยาวทำให้ธุรกิจนี้เจริญไปได้         ดิฉันว่าพวกเราต้องมาเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆช่น คอมพิวเตอร์ที่เราไม่อยากหัดแต่ถ้าไม่หัดก็ทำงานไม่ได้และ  ต้องกลับบ้านมาเลี้ยงหลาน       และมาเฝ้า stemm cell ของหลานเผื่ออหลานจะใช้ในช่วงอายุ60ซึ่งขณะนั้นเราคงไม่อยู่แล้วค่ะ    คิดในใจว่าตอนนั้นบริษัทที่เก็บstem cell จะอยู่หรือเปล่า      คนมีเงินช่างมีเรื่องให้พวกเรามีงานมากขึ้นนะคะ?