ดิฉันทราบว่าทางสำนักจัดการความรู้ได้มอบเงินมาให้ทางหมอเสือดำเนินการในการจัดการข้อมูล minimum dataset ที่จะเป็นข้อมูลระดับประเทศโดยจะมีการทำร่วมกันกับโรงพยาบาลทางภาคเหนือ      ข้อมูลเหล่านี้สามารถเป็น ข้อมูลระดับประเทศไทยที่จะมีข้อมูลอย่างน้อยหมื่นราย          เราสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาศึกษาถึง Natural history ของโรคเอดส์ที่จะมีการติดตามเป็นระยะยาวเหมือนต่างประเทศ    ดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นจุดแข็งของบำราศถ้าเราทำได้จริงๆ    จะมีนักวิจัยที่สามารถใช้ข้อมูลตรงนี้มาพัฒนาการองค์ความรู้เปรียบเทียบกับต่างประเทศได้ค่ะ       การเจรจากับสปสช เรื่องการรับผู้ป่วยส่งต่อคงต้องมีการคุยกันถึงประเด็นนี้ด้วย      ดิฉันอยากให้พวกเราใส่ใจกับงานข้อมูลค่ะเพราะใครมีข้อมูลคนนั้นจะทำงานสำเร็จไปกว่าครึ่งค่ะ