เศรษฐกิจชุมชนและเศรฐกิจพอเพียง ตามแนวคิดการปฏิบัติของ ธกส.นครศรีธรรมราช

ทำอย่างไรให้ลูกค้าอยู่ได้ พนักงานอยู่ดีมีใจบริการและธนาคาร ธกส.ม่นคง

๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๐   ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.ผอ.โสภณ  คงจังหวัด  สำนักงาน ธกส.นครศรีธรรมราช  ได้เป็นวิทยากรพิเศษ  บรรยายและแลกเปลี่ยน กับนักศึกษา ป.โท. ศศ.ม. สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่ศูนย์เรียนรู้ ม.ชีวิต นครศรีธรรมราช ณ ศูนย์ กศน.ศูนย์ราชการนาสาร แลกเปลี่ยนในเรื่อง  แนวการทำงานของ  ธกส.ปัจจุบัน ได้ดำเนินการตามแนวนโยบายของรัฐ หลังจากประเทศได้ประสบปัญหาวิกฤตการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ  ธกส.ได้เป็นสถาบันที่ดำเนินการสนับสนุนบริการลูกค้าในฐานเศรษฐกิจชุมชน  วิสาหกิจชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คือ หลักพอประมาณ ไม่ให้ลูกค้า ธกส.กู้เงินลงทุนเกินตัว  หลักของเหตุผล  การกู้ยึดหลักการดำเนินการจริง  หลักภูมิคุ้มกัน  ต้องให้เขาสามารถส่งเงินให้ ธกส.ได้  ในส่วนของพนักงานต้องดูแลลูกค้าอย่างถึงลูกถึงคน และทำให้องค์เองมีความม่นคงในอนาคต  โดยหลัก คือ เปรียบได้กับเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลังคาบ้าน หลักพอประมาณ เหตุผล และภูมิคุมกันเป็นเสาหลักหรือเสาเขม  โดยใช้  การรอบรู้  เรียนรู้ พากเพียร อดทน รอบคอบและความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นฐานและในระดับจังหวัดจะดำเนินการควบคู่กับนโยบายของจังหวัด ที่ได้ดำเนินการพัฒนาชุมชนโดยใช้การจัดความรู้นำหน้า โดยแผนชุมชน และการทำแผนชีวิต สร้างชุมชนตัวแบบในอนาคต (รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน อาหารอร่อยขอขอบพระคุณอย่างสูง ครอบครัวมหาวิทยาลัยชีวิต)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAWAD-9

คำสำคัญ (Tags)#เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาการดำเนินและดำรงชีวิต

หมายเลขบันทึก: 77683, เขียน: 10 Feb 2007 @ 21:55 (), แก้ไข: 15 Jun 2012 @ 10:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)