การศึกษาคุณสมบัติการออกฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งของสมุนไพรพระขรรค์ไชยศรี


ธัญลักษณ์ ประทุมรัตน์ , วีณา จิรัจฉริยากุล – ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ธนวรรณ กุมมาลือ – ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิค คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

พระขรรค์ไชยศรีเป็นสมุนไพรที่อยู่ในวงศ์ Convolvulaceae สรรพคุณพื้นบ้านใช้รักษาอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากมะเร็ง, การพกช้ำ, การบวม, การอักเสบ, งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติยับยั้งเซลล์มะเร็งของสมุนไพรพระขรรค์ไชยศรี ทำการสกัดส่วนลำต้นที่บดละเอียดด้วย 95% เอทานอล นำสารสกัดเอทานอลที่ได้ไปแยกด้วย Diaion HP20 ได้สารสกัด 4 ส่วน ได้แก่ น้ำ, น้ำ-เมธานอล (1:1) , เมธานอล และ เอทธิลอะซิเตรต ตามลำดับ คุณสมบัติยับยั้งเซลล์มะเร็งของสารสกัด 4 ส่วนด้วยวิธีการ MTT assay พบว่า ส่วนสกัดเมธานอลได้ผลดีที่สุดจึงได้ทำการศึกษาต่อโดยนำมาแยกสารต่างๆด้วย column chromatography พบว่าหลอดที่ 700-784  มีคุณสมบัติยับยั้งเซลล์ NB 4 และ Kasumi ได้ดีกว่าเซลล์ชนิดอื่นจากการประชุมวิชาการ เสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1
เรื่อง บัณฑิตศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
30-31 มกราคม 2550  ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#วิจัย#research#ประชุมวิชาการ#สมุนไพร#บทคัดย่อ#abstract#proceeding#เซลล์มะเร็ง#พระขรรค์ไชยศรี

หมายเลขบันทึก: 77511, เขียน: 09 Feb 2007 @ 22:45 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 10:21 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)