หัวใจ

<blockquote> <p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; tab-stops: 45.0pt" class="MsoNormal" align="left"></p> <p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; tab-stops: 45.0pt" class="MsoNormal" align="left"></p> <p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; tab-stops: 45.0pt" class="MsoNormal" align="left"></p> <p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; tab-stops: 45.0pt" class="MsoNormal" align="left">เปิดอินเตอร์เน็ตเจอภาพ หัวใจ กำลังเต้น ตุ๊บๆ.. ตุ๊บๆ.. ตุ๊บๆ..  ตุ๊บๆ.. เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยได้พบเห็นบ่อยนัก แม้ว่า มัน (หัวใจ) กำลังเต้นอยู่ในทรวงอกของเราใกล้แค่นี้เอง การเต้นของหัวใจเป็นสัญญาณแห่งการมีชีวิต และเมื่อใดก็ตามที่มันหยุดเต้น ชีวิตของเราก็หยุดตามไปด้วย </p> ในทางการแพทย์หัวใจเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญต่อทุกส่วนของร่างกายและเช่นเดียวกันในมุมมองของศาสนา ท่านศาสดามุหัมมัด (ขอความสันติจงมีแด่ท่าน)ได้พูดถึงความสำคัญของหัวใจไว้อย่างน่าคิดว่า </blockquote>             <blockquote>ألا وإن في الجـسد مضغة إذا صلحـت صلح الجسد كله ، وإذا فـسـدت فـسـد الجسـد كـلـه ، ألا وهي الـقـلب</blockquote>                 <blockquote>

      

จงทราบเถิดว่า ในร่างกาย (ของเรา) นั้น มีเนื้ออยู่ก้อนหนึ่ง หากเนื้อก้อนนั้นดี ทุกส่วนของร่างกายก็จะดี แต่หากเนื้อก้อนนั้นไม่ดี ทุกส่วนของร่างกายก็จะไม่ดีไปด้วย จงทราบเถิดว่า เนื้อก้อนนั้น คือ หัวใจ  </blockquote>

                    รายงายโดย บุคอรีและมุสลิม

</span>