ความเห็น 158790

หัวใจของคุณเต้นแบบนี้ไหมครับ?

เขียนเมื่อ 
เรียนท่านอาจารย์อาลัม ผมสนใจเรื่องปรัชญาของศาสนาต่างๆ ครับ แต่ไม่ได้มีโอกาสศึกษาในเรื่องเหล่านี้ให้ได้ลึกซึ้งเลยครับ บันทึกของอาจารย์ช่วยให้เปิดมุมมองของผมในแนวความคิดของศาสนาอิสลามครับ