•  โดน Tag จากคุณโรงเรียนพ่อแม่ และอาจารย์อ้อมคนสวยแห่งมน.ลองค้นหาดูนะคะ
(ลองคลิกที่ดอกกุหลาบดูซิค่ะ)