ทำอย่างไรเมื่อปริ้นเตอร์เจ้ากรรมไม่ยอมปริ้นงาน?

เริ่มวันนี้ด้วยปัญหาเบื้องต้นของปริ้นเตอร์ที่ ไม่ยอมปริ้นนะคะ  ซึ่งปัญหาเบื้องต้นเหล่านี้อั้ม และคุณสามารถจัดการด้วยตัวเองได้ ไม่ต้องอุ้มเครื่องเดินไปเคาะประตูร้านซ่อมปริ้นเตอร์ให้หนัก และเสียเวลาเลยคะ เริ่มกันเลยนะคะ

  • เริ่มแรก อยากให้คุณมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์นิดหน่อยนะคะเพื่อจะได้อ่านข้อความในบลอคหน้านี้ได้เข้าใจง่ายขึ้น
  • เริ่มที่สอง อยากให้คุณมีความรู้เรื่องปริ้นเตอร์นิดหน่อยเช่นกันคะ เพื่อจะได้อ่านข้อความในบลอคหน้านี้ได้เข้าใจง่ายขึ้น
  • และแน่นอนว่าหากคุณใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน คุณย่อมต้องใช้ปริ้นเตอร์ในการปริ้นงานต่างๆ ไม่มากก็น้อยด้วยเช่นกัน ดังนั้น ขออธิบายสักเล็กน้อยว่าการต่อพ่วงปริ้นเตอร์เข้ากับคอมพิวเตอร์ จำเป็นต้องมีสายเคเบิ้ล ข้อมูล (อั้มเรียกแบบนี้นะคะต้องขอโทษหากไม่ตรงกับข้อมูลของคุณ) หรือสายดาต้า หรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะเรียกกัน และอีกหนึ่งสายที่จะขาดไม่ได้คือ สายไฟเพื่อนำไฟเข้าเครื่องปริ้นเตอร์นะคะ

 

รูปแสดงสายไฟ (สีดำ) สายเคเบิ้ลข้อมูล (สีขาว) คะ  

สาเหตุของปัญหา

1.ลืมเสียบปลั๊ก ปลั๊กไม่แน่น ไฟไม่เข้าเครื่องปริ้น ข้อนี้คงไม่ต้องอธิบายอะไรนะคะ
2.สายดาต้า หรือสายเคเบิ้ลข้อมูลไม่ได้เสียบ หรือเสียบไม่แน่น
3.ไดรเวอร์ปริ้นเตอร์รวน หรือหายไป
4.สั่งปริ้นงานค้างไว้
5.หมึกหมด หรือใส่ตลับหมึกไมดี

      ขอให้คุณสังเกตุสัญลักษณ์ต่างๆ ที่คอมพิวเตอร์ของคุณได้แจ้งให้คุณได้ทราบ ทุกอาการที่ผิดปกติของคอมพิวเตอร์มักจะแจ้งให้คุณทราบด้วยโค้ดต่างๆ ซึ่งคุณจะทราบอาการเบื้องต้นดังกล่าวได้หากอ่านให้เข้าใจก่อนกด Cancel คะ

วิธีแก้ปัญหา

1.  วิธีแก้ปัญหาจากสาเหตุที่ 1 หากสั่งปริ้นไปแล้ว นิ่ง ไม่ปริ้นหรือไม่ได้ยินเสียงเครื่องปริ้นเริ่มรับคำสั่งหรือไฟบอกสถานะเครื่องปริ้นเตอร์นิ่งให้คุณรอสัก 1 2 นาที หากยังนิ่งไม่มีสัญญาณไฟที่เครื่องปริ้นให้คุณตรวจดูว่าเสียบปลั๊กไฟ หรือปลั๊กไฟแน่นดีหรือเปล่าคะ

ภาพแสดงสายไของเครื่องปริ้นเตอร์คะ

2.  ปัญหาข้อ 2 นี้ อาจต่อเนื่องจากข้อ 1 คือเมื่อไฟเข้าเครื่องปริ้นเตอร์แล้ว สั่งงานแล้วไฟบอกสถานะเครื่องกระพริบหรือ มีเสียงการเริ่มทำงานของเครื่องเกิดขึ้นหรือไม่ หากเครื่องยังนิ่ง ให้คุณตรวจดูสายเคเบิ้ลข้อมูลที่ต่อพ่วงกับพอร์ทคอมพิวเตอร์(บางเครื่องอาจจะต่อด้านหน้าได้ หรือบางเครื่องอาจจะอยู่ที่ด้านหลังเครื่องนะคะ)

 

ภาพเคเบิ้ลแสดงสายเคเบิ้ลข้อมูลต่อพ่วงกับเครื่องปริ้นเตอร์

 

3.  วีธีแก้ปัญหาจากสาเหตุที่ 3 คือนำแผ่นไดรเวอร์เครื่องปริ้นเตอร์มาติดตั้งใหม่คะ

4.  ปัญหาสั่งงานปริ้นค้างไว้ คือ กดปริ้นๆๆ ซ้ำๆ กันเมื่อได้งานหน้าที่ต้องการก็ปิดเครื่องปริ้นเตอร์เลย จะมีงานที่สั่งค้างไว้ในปริ้นเตอร์จะมีซิปตัวหนึ่งซึ่งจดจำค่าต่างๆ ที่เราสั่งปริ้นเตอร์ไว้ระยะเวลาหนึ่งคะ สังเกตได้จากไอคอนปริ้นเตอร์ที่มุมขวาล่าง ดังรูปคะ

ภาพแสดงไอค่อนปริ้นเตอร์ที่มุมขวามือล่างเมื่อมีงานปริ้นค้าง


แก้ปัญหานี้โดย ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอนปริ้นเตอร์ดังกล่าวขึ้นมาดูว่างานสั่งปริ้นเดิมค้างไว้หรือเปล่าหากมีก็แคนเซิล โดยการคลิกขวากด cancel ซะ หากขึ้นว่า งาน cancel แล้วแต่ไอค่อนดังกล่าวยังไม่หายไป รอสักครู่คะ ไอค่อนนั่นจะหายไปเอง หรือหากยังปริ้นไม่ได้ ก็ทำการรีสาตร์ทเครื่องใหม่ 1 ครั้งคะ

ภาพนี้แสดงการยกเลิกทันทีนะคะเมื่อสั่งปริ้น

ภาพแสดงการยกเลิกงานพิมพ์เมื่อมีงานพิมพ์ค้างอยู่

5.  ปัญหาข้อสุดท้ายคือข้อที่ 5 นี้ เมื่อหมึกหมดก็นำตลับหมึกเก่าออกมา เปลี่ยนตลับหมึกใหม่เข้าไปให้เข้าที่คะ เท่านี้ปัญหาเบื้องต้นต่างก็สามารถแก้ไขได้ดัวยตัวเองแล้วคะ

ครั้งหน้าอั้มจะเขียนการบำรุงรักษาเครื่องปริ้นเตอร์ หัวหมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์นะคะ และความแตกต่างของหมึกแท้ และหมึกเทียบเท่า (หมึกเทียม)คะ