สม.4

  ติดต่อ

  การจัดกิจกรรมในชุมชนจะเริ่มที่ตรงไหนดี  

     2. การจัดกิจกรรมในชุมชนจะเริ่มที่ตรงไหนดี

             การจัดกิจกรรมในชุมชน เป็นกิจกรรมที่เน้นการสร้างสุขภาพโดยมีเป้าหมายเพื่อสุขภาพดี ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ซึ่งดำเนินการเชิงรุกในชุมชน ที่แตกต่างหลากหลายใน Settingต่างๆกัน และในกลุ่มอายุ กลุ่มเสี่ยงต่างๆ โดยบริการที่เป็นองค์รวมต่อเนื่องผสมผสาน จะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมในชุมชนนั้น มีกิจกรรมที่มีหลายมิติ ซึ่งเจ้าของครอบครัว ชุมชน ต้องประสานให้เกิดการสร้างสุขภาพในมิติต่างๆดังนี้

            1การจัดกิจกรรมในกลุ่มอายุต่างๆ เช่น กลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน เด็กวัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน สูงอายุ เป็นต้น ซึ่งในกลุ่มอายุต่างๆนั้น มีทั้งกลุ่มที่มี

             -สุขภาพดี

            -กลุ่มเสี่ยง

          -กลุ่มที่มีปัญหาเจ็บป่วย ปัญหาสุขภาพในระยะเริ่มแรก

         -กลุ่มที่มีปัญหาเจ็บป่วย เรื้อรัง หรือ พิการ

        -กลุ่มที่มีปัญหาเชิงสังคม เศรษฐกิจ

        -อื่นๆ

2. การจัดกิจกรรมในกลุ่มคนต่างๆตามข้อ 1 จะอยู่ในชุมชนที่มีลักษณะแตกต่าง หลากหลาย เช่น ชุมชนที่มีลักษณะต่างๆกันดังนี้

            -บ้าน ครอบครัว

            -วัด

           -โรงเรียน

          -สถานประกอบการ เช่นโรงงานต่างๆ

          -ตลาด

          -สถานที่ทำงานต่างๆ

         -อื่นๆ

3ในการจัดกิจกรรมทั้งข้อ 1 ,  2  เจ้าของครอบครัวควรนำมาจัดบริการโดยใช้หลักการผสมผสานบริการที่เป็นองค์รวม ต่อเนื่อง และบูรณาการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สม.4

หมายเลขบันทึก: 77273, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 17:19:50+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #สม.4

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)