รายงานการจัดการความรู้ระดับคณะ:คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

KM พัฒนาวิชา
เริ่มจากการเรียนรู้หลักการ จัดตั้งคณะทำงาน วางกรอบแนวคิดและนโยบายจัดทำแผนการจัดการความรู้ระดับคณะ ระดับสาขาวิชา หาแนวทางใช้ KM เป็นเครื่องมือสาขาวิชาดำเนินการใช้ KM ตั้งแต่การเตรียมการ จัดประชุมเพื่อกำหนดเป้าหมาย(หัวปลา)โดยมุ่งพัฒนารายวิชาที่สามารถสร้างความเป็นเลิศได้ โดยเลือกรายวิชาที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของมีการจัดทำเค้าโครงเนื้อหา กระบวนการเรียนรู้ และสื่อการสอน จัดให้มีทีมย่อยรับผิดชอบออกเป็น 4 กลุ่มย่อย มีการทำแผนปฺฏิบัติการที่ชัดเจน ข้อสรุปความสำเร็จจากการขับเคลื่อนงานคือความชัดเจนของนโยบายระดับคณะ การสร้างความตระหนักระดับสาขาวิชา ภูมิหลังของผู้เข้าร่วมกิจกรรมขั้นดำเนินงาน แบบมีส่วนร่วม เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทั้งคณาจารย์และนักศึกษามีการจัดประชุมแบบหมุนเกลียวการใช้ KM เป็นเครื่องมือการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องคณะติดตามสนับสนุนการดำเนินงานสาขาวิชา ตัวอย่างสาขาวิชาจิตวิทยา เลือกรายวิชามนุษยสัมพันธ์ในองค์การเริ่มขับเคลื่อนงานโดยทำความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับ KM จัดทำแผนปฏิบัติการ แบ่งเนื้อหาให้คณาจารย์ไปพัฒนาแนวการสอนแต่ละบท กิจกรรมการเรียน สื่อการเรียน แบบฝึกหัด นำเสนอผลการทำงานร่วมกันและย้อนกลับไปพัฒนาต่อ ความสำเร็จส่วนหนึ่งอยู่ที่การจัดการประชุมอย่างมีคุณภาพ มีการเตรียมเป้าหมาย มีการจัดเตรียมข้อมูลที่เป็น Input ของการประชุม ผู้นำการประชุมที่มีคุณภาพ โดยสรุปความสำเร็จ เริ่มจากเห็นคุณค่าของ KM มุ่งมั่นการพัฒนาสาขาวิชาอย่างเป็นรูปธรรม มีเจ้าภาพขับเคลื่อนงาน คุณเอื้อใส่ใจ ใส่เงิน คุณอำนวยเกาะติด กัดไม่ปล่อยคอยหนุนและเกื้อกูลกระบวนการ คุณกิจล้วนเป็นยอดพระกาฬที่มากด้วยประสบการณ์ ขุมความรู้และต้นแบบที่เกิดจะเป็นต้นแบบการขยายผลการทำงานที่เป็นหัวเชื้อที่ดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ (KM)

คำสำคัญ (Tags)#km

หมายเลขบันทึก: 77094, เขียน: 08 Feb 2007 @ 10:55 (), แก้ไข: 13 Jun 2012 @ 16:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)