ในปีการศึกษา 2548  นักเรียนในสังกัด สพท.อย.1 ได้รับทุนตามโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน จำนวน 9 คน (อยุธยา ท่าเรือ นครหลวง บางปะหัน มหาราช บ้านแพรก  ภาชี วังน้อย อุทัย  ไปศึกษาในต่างประเทศ