การสอบสวนวินัย

วินัย

การสอบสวนทางวินัย
ปัจจุบัน มีการสอบสวนทางวินัยอยู่ ๒ ประเภทคือ การสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง กับการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวนทั้งสองประเภทก็ต้องอิงอาศัย กฎ
ก.พ.ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นแนวทาง
ถ้าหากไม่ดำเนินการตามที่กล่าวมาแล้ว อาจถูกยกเลิกเพิกถอน  ถ้าเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีอาญา กรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าท่โดยมิชอบ 
ปัญหาต่อไปมีว่า การสืบสวนข้อเท็จจริงเมื่อครั้งก่อนที่ พ.ร.บ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  จะมีผลบังคับ  ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ ๑๘(พ.ศ.๒๕๔๐)  ต่อมาเมื่อหลัง พ.ร.บ.ครู ฯ ใช้บังคับ  จะสามารถลงโทษได้หรือไม่  สามารถอ้าง มาตรา ๑๓๔  (๒) แห่ง พ.ร.บ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๕๔๗  ได้หรือไม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอบสวนที่ทรงประสิทธิภาพความเห็น (2)

ชาญพมน
IP: xxx.86.208.1
เขียนเมื่อ 
ผมเป็นพนักงานรัฐ ฯ ถูกกรรมการที่เรียกตัวเองว่า กรรมการวินัยเรียกมาให้ถ้อยคำใน ฐานะพยาน  หลังจากให้การ มามากกว่า สามครั้ง กรรมการชุดดังกล่าวก็สรุปผลว่าผมผิดวินัย อย่างนู่นอย่างนี้  โดยที่ไม่เคยแจ้งข้อหาให้ทราบมาก่อน  การสอบแบบนี้ถูกต้องหรือไม่อย่างไรครับ
การสอบสวนวินัยที่ถูกต้องตาม กฎ ก.พ.ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ประกอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.  ๒๕๓๙  ต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ก่อนที่คณะกรรมการสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐาน  จากนั้นต้องสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบอีกครั้งหนึ่ง  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหานำสืบพยานแก้ข้อกล่าวหา(ถ้ามี) แล้วคณะกรมการจึงมีสิทธิสรุปสำนวน เสนอผู้สั่งแต่งตั้งต่อไป  ถ้าไม่ได้กระทำการดังว่านี้ไซร้  หากมีคำสั่งลงโทษ  ท่านสามารถอุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ  (แล้วแต่กรณี)ได้ ถ้าไม่ได้รับความยุติธรรม สามารถร้องต่อศาลปกครองได้  รับรองว่าท่านจะได้รับความยุติธรรมอย่างแน่นอน

คำสำคัญ (Tags)

#วินัยและพัฒนา

หมายเลขบันทึก

76854

เขียน

07 Feb 2007 @ 11:38
()

แก้ไข

21 Jun 2012 @ 16:35
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก